Basisgroepen

In werkgroepen kunnen leden bij hun zoektocht naar werk de benodigde vaardigheden ontwikkelen. Wanneer zij merken, dat voor een specifieke vaardigheid of kennis geen werkgroep actief is, kunnen zij andere leden polsen of die zo’n workshop, cursus of lezing willen verzorgen. Dit kan mondeling tijdens de maandbijeenkomst of schriftelijk via het algemene contactformulier.

Daarnaast is er een apart soort werkgroep geformeerd om de continuïteit van onze netwerkorganisatie te garanderen: de basisgroep. Momenteel vier in getal beheren zij website, (vergader)zalen en leden-administatie; organiseren zij maand- en introductiebijeenkomsten. Voor leden kan functioneren in deze groepen een versterking van hun CV zijn, voor de netwerkgroep zelf is dit een sine qua non.

De netwerkgroep kent verder de BCG en het bestuur.

De nieuwste loot aan de stam is een gezelschap dat afstemming tussen alle groepen organiseert: het Basis-, Markt- en Werkgroep (BMW-)overleg.

Hebt u vragen, opmerkingen of verbeteringen bij de onderstreepte items, dan kunt u het betreffende contactformulier invullen. Dat formulier opent zich, als u op het bewuste woord klikt.