Tag: arbeidsmarkt

Nationale Carrièrebeurs 20 en 21 maart

Jaarlijks vindt in Amsterdam de Nationale Carrièrebeurs plaats. Groot misverstand blijkt te zijn dat veel werkzoekenden denken dat dit een evenement is voor pas afgestudeerden en/of jonge honden. Het is wel degelijk ook voor oude rotten (v/m) een zinnig evenement.

Getagd met

Klein lichtpuntje bij stijging werkloosheid regio Nijmegen

Onlangs werden de werkloosheidscijfers van de regio Nijmegen gepubliceerd. Over heel 2014 steeg het aantal uitkeringen met 3% tot 8.900 mensen met een WW-uitkering. Bijna de helft daarvan is 50 jaar of ouder. In de sectoren zorg en welzijn vielen

Getagd met , ,

Minister Asscher in actie tegen verdringing op arbeidsmarkt

Vakbond FNV heeft de afgelopen maand honderden meldingen binnengekregen van mensen die een bijstandsuitkering krijgen en door hun gemeente verplicht worden tot een tegenprestatie. Dit levert tevens verdringing op de arbeidsmarkt op. Lager opgeleiden komen steeds moeilijker aan het werk

Getagd met ,

UWV publiceert analyse arbeidsmarkt

UWV heeft vandaag een analyse van de arbeidsmarkt gepresenteerd. In de publicatie “Ont-wikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt” staat onder andere dat de uitzendbranche, de industrie en de technologie in de lift zitten. Banen in de bouw, de financiële

Getagd met , , ,

Gemeente Nijmegen wil proef met baangarantie voor werklozen

De Nijmeegse wethouder Tankir gaat in overleg met het Economisch Collectief Nijmegen, een samenwerkingsverband tussen de besturen van 5 grote werklocaties in Nijmegen. Het is de bedoeling dat tussen de 50 en 150 werklozen, die thans een uitkering hebben, aan

Getagd met ,

Werkgelegenheid in de regio Nijmegen trekt weer aan

De afgelopen weken verschenen er berichten in de media dat de regionale bouwsector langzaam herstelt. De orderportefeuille in de bouw krijgt weer wat “schwung” en het aantal WW-uitkeringen in de bouw is in de regio Nijmegen afgenomen. In beperkte mate

Getagd met , ,

Nationale Werkbezoekdag 2015

Op donderdag 11 december vindt voor de 2e keer Nationale Werkbezoekdag plaats. Op deze dag kunnen werkzoekenden in gesprek komen met bedrijven en instellingen. Het is nadrukkelijk geen sollicitatiegesprek, banenmarkt of iets dergelijks: de ontmoeting staat centraal. De werkzoekende kan

Getagd met ,

Kabinet overweegt wildgroei zzp’ers aan te pakken

Het kabinet schijnt plannen te ontwikkelen om de “wildgroei” aan zzp’ers in te dammen. De coalitie wil bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek afschaffen. Ook de mkb-winstvrijstelling en de startersaftrek staan ter discussie. Een nieuwe VAR-regeling (VAR staat voor Verklaring Arbeids Relatie) moet

Getagd met , ,

Werkzoekenden in de wachtkamer… voor straks

Het aantal afhakers op de arbeidsmarkt groeit. Zij hebben hun zoektocht naar een baan gestaakt. Al dan niet tijdelijk. Arbeidsmarktdeskundige Dekker van de Universiteit Tilburg hoopt dat deze situatie (daling werkgelegenheid en afhakende werkzoekenden) niet te lang duurt. “Als de

Getagd met ,

Social return Nijmegen zet mensen aan het werk

Social Return Nijmegen is een initiatief van alle Nijmeegse wooncorporaties en de gemeente Nijmegen. Onlangs hebben ze een ambitieuze doelstelling geformuleerd: honderd mensen extra aan het werk. Een onlangs gehouden conferentie van beleidsmakers, bedrijven en werkzoekenden leverde talloze suggesties op

Getagd met ,