Elementenkaart toont wijzigingen Wet Werk en Inkomen

1 januari 2015 is een belangrijke datum voor onze sociale voorzieningen. Er gaat veel veranderen. Een van de grootste veranderingen betreft de Wet Werk en Inkomen. De kranten staan er vol van. Een bijstandsgerechtigde kan onder bepaalde voorwaarden een zogenaamde arbeidsinschakelende verplichting (“contraprestatie”) opgelegd krijgen. En de langdurigheidstoeslag wordt maatwerk.

Om alle wijzigingen voor gemeenten overzichtelijk te presenteren heeft de Argumentenfabriek een handzame elementenkaart geproduceerd. Die is via de website van WIGO4IT (We go for it) te downloaden. Op deze manier wil WIGO4IT de elektronische dienstverlening aan burgers vergroten. De Elementenkaart is dus ook handig voor burgers.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met