Maandbijeenkomst 26 februari: programma

Op vrijdag 26 februari geven we weer inhoud aan onze gezamenlijke maandbijeenkomst. Hieronder vinden jullie het voorgenomen programma zoals dit in samenspraak met de vertegenwoorders uit de basis, markt- en werkgroepen is opgesteld.

We hebben onder andere een agendapunt ‘Presentatie door werkgroepen’. Dit is het moment dat we elkaar informeren over wat we in de verschillende groepen gedaan hebben en doen. Aan iedere (genoemde en niet genoemde) werkgroep wordt gevraagd in 5 minuten verslag te doen van de activiteiten.

Er is ook een korte presentatie over een vacature voor enkele kledingzaken van een van onze leden. Het programma biedt mogelijkheden om vragen te stellen over de ervaringen met het opzetten van een bedrijf in combinatie met een uitkering. Als je plannen in deze richting hebt, is ons advies: maak gebruik van de kans om vragen te stellen aan Paul over zijn ervaringen met de opstart van zijn bedrijf.

Inloop vanaf 13.15 uur; aanvang: 13.30 uur. Aansluitend: Netwerkcafé

Namens de voorbereidingsgroep,

Ton van den Bergh, dagvoorzitter.

Geplaatst in Geen categorie