Uitnodiging en agenda BMW-overleg 16 juni 9.30 – 11.30 uur

Wie van uw basis-, markt-, werkgroep komt naar het BMW-overleg van de Netwerkgroep45Plus op 26 mei om 9.30 uur in Heseweide?

 

We verwachten dat elke groep een afgevaardigde stuurt zodat we elkaar optimaal kunnen informeren en enthousiasmeren. Laat u even weten wie er komt? Dat kan via rgr.hekker@gmail.com of via het contactformulier bestuur op onze website. Wanneer uw groep echt niet vertegenwoordigd kan worden, geef mij dan in het kort aan waar de groep nu mee bezig is en wat vraag, knelpunt of aanbod van uw groep is.

De bij het bestuur bekend zijnde contactpersonen hebben een mail ontvangen met de uitgebreide agenda en het verslag van de vorige keer.

Agenda BMW-overleg 26 mei

9.15 uur: inloop en handjes schudden 😉
9.30 uur: welkom, doel, agenda, verslaglegging vorige keer (zie ook website)
9.40 uur: 2 minuten per groep om te vertellen waar de groep nu mee bezig is, wat de vragen of knelpunten zijn die nu spelen en wat de groep aan de andere leden te bieden heeft.
10.00 uur: welke hot items spelen er op dit moment binnen de netwerkgroep?
10.20 uur: pauze

10.30 uur: inhoud van de volgende maandbijeenkomst
11.45 uur: aanvullingen voor de activiteiten die op de agenda van de netwerkgroep staan (zie website)
11.55 uur: samenvatting van de afspraken (voor de verslaglegging)
12.00 uur: sluiting

Geplaatst in actueel