Uitnodiging overleg Basis-, Markt- en Werkgroepen 26 mei

Uitnodiging en agenda BMW-overleg

Tijd:  dinsdag 26 mei 9.30 – 12 uur

Wie van uw (basis-, markt-, werk-) groep komt naar het BMW-overleg van de Netwerkgroep45plus op 26 mei om 9.30 uur in Heseweide?

Op 26 mei is het tweede overleg voor alle Basis-, Markt en Werkgroepen (BMW)-overleg) van onze netwerkgroep.

Doelen van dit BMW-overleg zijn:

  • Communicatie en daarmee samenwerking tussen leden en groepen bevorderen.
  • Informeren, weten wat de andere groepen doen en daar gebruik van kunnen maken.
  • Activiteiten afstemmen op inhoud, plaats, tijd om mogelijke samenwerking te bevorderen.
  • Overzicht creëren en houden: website en agenda van de Netwerkgroep up-to-date houden.
  • Adviseren van en klankbord voor het bestuur

In dit overleg bevorderen we het contact tussen de verschillende groepen en de vele activiteiten die binnen ons netwerk plaatsvinden. In het verslag van de eerste bijeenkomst op onze website bij het onderdeel Nieuws vindt u meer over doel en opzet van dit overleg.

Actiepunten uit het vorig overleg

  • Website-redactie komt met reactie op de vraag in hoeverre zij inhoud en opmaak van de groepspagina’s op de website bepaalt.
  • De uitnodiging voor de volgende bijeenkomst gaat algemeen via nieuwsbrief en website en zo goed mogelijk door uitnodiging aan elke groep apart.
  • De volgende bijeenkomst kent een agenda met tijdsaanduiding.

Agenda BMW- overleg 26 mei

9.15 uur      Inloop en handjes schudden 😉

9.30             Welkom, doel, agenda, verslaglegging

9.40             2 minuten per groep om te vertellen waar de groep nu mee bezig is, wat de vragen of knelpunten zijn die nu spelen en wat de groep aan de andere leden te bieden heeft.

10.20          Welke hot-items spelen er op dit moment binnen de Netwerkgroep?

10.30 Pauze

10.45          Inhoud van de maandbijeenkomst van vrijdag 29 mei

11.00          Uitkomst hot-items vorig overleg: S2T en opmaak website pagina’s van werk- en marktgroepen

11.15          Kan punt 2 van het verslag van 21-04 op de website gezet worden onder BMW-overleg?

11.30          Aanvullingen voor de activiteiten die op de agenda van de Netwerkgroep staan (zie website)

11.45          Samenvatting van de afspraken (voor de verslaglegging)

12.00 uur   Sluiting

Aanmelden en afzeggen

We verwachten dat elke groep een afgevaardigde stuurt. Laat u even weten wie er komt? Dat kan via rgr.hekker@gmail.com of via het contactformulier “bestuur” op onze website. Wanneer uw groep echt niet vertegenwoordigd kan worden, geef dan wel in het kort aan waar de groep nu mee bezig is en wat vraag, knelpunt of aanbod van uw groep is.

Geplaatst in actueel, agenda, Archief