Bedrijven Contact Groep

De Bedrijven Contact Groep in het kort

De Bedrijven Contact Groep (BCG) zorgt dat instanties en bedrijven aan werkzoekenden blijven denken en dan met name aan de leden van onze netwerkgroep. Natuurlijk komt de BCG vacatures, werk en opdrachten op de plank tegen en geeft deze ook door aan de geschikte netwerkgroepleden, maar de BCG is geen uitzendbureau.

Deelnemers van de BCG treden actief in contact met werkgevers om hen bekend te maken met het bestaan van onze netwerkgroep. Samen met hen onderzoeken zij bestaande en nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid. Zij vertellen de werkgevers over de voordelen van het in dienst nemen van leden van de Netwerkgroep45Plus Nijmegen. Met hun ruime werk- en levenservaring zijn 45-plussers namelijk bijzondere werkkrachten die op korte termijn effectief ingezet kunnen worden. Vooral bij werkzaamheden waarbij inzicht, kennis en ervaring van groot belang zijn, kunnen zij het verschil maken. Ook klussen die nu nog niet opgepakt zijn – er is bijvoorbeeld te weinig budget beschikbaar – kunnen in een gesprek een interessant onderwerp worden.

Nieuwe leden van de BCG volgen eerst introductiebijeenkomsten van de BCG, liefkozend Het Klasje genoemd, waar zij de fijne kneepjes leren. Daarna kunnen zij actief bedrijven gaan benaderen. Omdat je zo’n bedrijf niet voor jezelf maar voor de bijna 200 netwerkgroepleden benadert, krijg je snel contact. De toegang, die onze boegbeelden daarbij geven, helpt ook. Eenmaal binnen, vertel je natuurlijk ons verhaal. Tegelijkertijd houd je ogen en oren open voor andere mogelijkheden. En hoewel het niet de bedoeling is: dat bedrijf heeft jou straks natuurlijk wel op haar netvlies! De BCG kent verschillende setoren (indeling volgt).

Contact met BCG, klik hier voor contact met de BCG

  • vragen en opmerkingen over de BCG
  • voor het doorgeven van bedrijfs- of persoonsnamen/gegevens die door de BCG benaderd kunnen worden
  • om je aan te melden als lid van de BCG of één van haar subgroepen (per werkveld)

De BCG geeft periodiek een nieuwsbrief uit om de netwerkgroep en haar activiteiten onder uw aandacht te brengen en te houden.

Nieuwsbrief-BCG- 2015 maart

Nieuwsbrief BCG september 2014

Nieuwsbrief BCG december 2014