Werkzoekenden

Lid worden

Je bent op zoek naar betaald werk en je ziet het wel zitten om die zoektocht samen met anderen te doen. Dan ben je bij de Netwerkgroep45plus Nijmegen (NWG) aan het goede adres. Wanneer je lid wilt worden, kan je je aanmelden en word je uitgenodigd om deel te nemen aan onze introductiebijeenkomsten. Daarin maak je kennis met de NWG en krijg je een beeld van de activiteiten die binnen de netwerkgroep plaatsvinden. Wanneer je die twee bijeenkomsten hebt gevolgd word je aangemeld als lid.

Tijdens de introductiebijeenkomsten stel je ook een zoekprofiel op, waarin jouw competenties zijn opgenomen en waarin je aangeeft in welke werkvelden je een baan zoekt. Dat profiel wordt doorgegeven aan de Bedrijven Contact Groep. De leden ervan kunnen dit dan gebruiken in hun contacten met bedrijven in Nijmegen en omgeving.

Lid zijn

Leden van de Netwerkgroep45Plus Nijmegen zijn meestal ouder dan 45 jaar en wonen in Nijmegen of omgeving. Zij hebben door opleiding of ervaring een HBO niveau en zijn actief op zoek naar betaald werk. Ook werkzoekenden die jonger zijn of die geen HBO-opleiding hebben  kunnen na overleg met het bestuur, lid worden van de netwerkgroep. Dat geldt ook voor sympathisanten die onze doelstellingen en werkwijze steunen.

Als je lid bent, word je geacht actief deel te nemen aan de activiteiten van de NWG. De verschillende groepen functioneren vooral op basis van zelfregie. Leden brengen in die groepen hun kennis en vragen in. Zij staan open voor suggesties van andere leden en zijn bereid mee te denken over de vragen van de anderen. Kortom, wij verwachten actieve leden die vooral kijken naar wat ze wél kunnen.

In de maandbijeenkomst komen alle actieve leden bij elkaar.  Er is een gastspreker of leden kunnen hun presentaties voor een grotere groep oefenen. Daar stellen we elkaar op de hoogte van wat er in de eigen groep speelt en welke vragen tot struikelblokken leiden. Ook de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de zaken die de Bedrijven Contact groep tegenkwam bij haar bezoeken aan bedrijven, kunnen aan de orde komen. De maandbijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkcafé. Op de maandbijeenkomst en tijdens het netwerkcafé kunnen leden actief oefenen in netwerken: hoe stel ik me voor, hoe maak ik contact met onbekenden? En wanneer je contact maakt met onze ambassadeurs kan dat ook nog een poort naar het netwerk van werkenden openen. De maandbijeenkomst is voor alle leden en ambassadeurs.

Agenda

In de agenda staat een overzicht van de activiteiten die door en voor de leden van de netwerkgroep georganiseerd worden (alleen zichtbaar voor leden). Elke week is er ook de weekbrief, waarin leden worden geattendeerd op vacatures en op de activiteiten die op de agenda staan. De meeste activiteiten vinden in Wijkcentrum Heseweide plaats. Voor sommige bijeenkomsten dien je je van tevoren bij de organiserende groep aan te melden.

Inloggen leden 

Leden van de Netwerkgroep krijgen een wachtwoord. Daarmee kun je inloggen op het besloten deel van onze website. Op die plek kunnen leden met elkaar communiceren en is ook een uitgebreid overzicht van alle basis-, markt- en werkgroepen te vinden met hun activiteiten en contactgegevens.