Basisgroepen

Er zijn werkgroepen geformeerd om de continuïteit van onze netwerkorganisatie te garanderen: de basisgroepen. Momenteel vier in getal beheren zij de website, de leden-administatie en organiseren zij maand- en introductiebijeenkomsten. Voor leden kan het functioneren in deze groepen een versterking van hun CV zijn, voor de netwerkgroep zelf is dit een voorwaarde voor het voortbestaan.

De netwerkgroep kent verder de BCG en het bestuur.