Visie en uitgangspunten

NetWerkgroep45plus Nijmegen brengt werkzoekenden bijeen die elkaar motiveren en enthousiast houden tijdens hun zoektocht naar betaald werk. Wij zijn een onafhankelijke vereniging van vrijwilligers met weinig regels en veel eigen initiatief. Samenwerken, communiceren en zelf regie nemen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. De netwerkgroep is een vereniging  zonder winstoogmerk, ingeschreven bij de KvK 

Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen betaald werk verwerven. We richten ons onder andere op:

  • het omgaan met de gevolgen van werkloosheid,
  • het verkrijgen en behouden van de nodige vaardigheden bij het verwerven van werk,
  • het maken, uitwerken en uitvoeren van plannen die tot betaald werk, betaalde opdrachten of  nieuwe werkgelegenheid kunnen leiden

Onze doelgroep: actief werkzoekenden

Onze kerndoelgroep is ouder dan 45 jaar, woont in Nijmegen of omgeving, heeft MBO-niveau of hoger en is actief op zoek naar betaald werk. Werkzoekenden of sympathisanten die onze werkwijze en doelstelling ondersteunen kunnen na overleg met het bestuur, lid worden van de Netwerkgroep45Plus Nijmegen.

Onze werkwijze

Leden hebben de mogelijkheid om in werk- of marktgroepen elkaar gericht te ondersteunen en in contact te komen met mensen, bedrijven en instanties die hen daarbij helpen. Daarnaast zijn er ook  basisgroepen, die ervoor zorgen dat de Netwerkgroep blijft functioneren. Lees meer over basis-, werk-, en marktgroepen

Verder is er de maandbijeenkomst van de leden, waarin de diverse groepen zich kunnen presenteren of waarin bepaalde relevante thema’s worden besproken en bediscussieerd. Communicatie vindt ook plaats via de wekelijkse nieuwsbrief en de website.

Lid worden van de Netwerkgroep is gratis, hoewel een bijdrage welkom is.