Begunstigers

Deelnemen aan de Netwerkgroep45plus Nijmegen is uit principe kosteloos voor haar leden. Wij willen de toegang tot ons netwerk graag laagdrempelig houden. We vragen daarom geen contributie, ook al omdat er bij onze werkzoekenden meerdere mensen onder het bijstandsminimum leven.

De activiteiten die de  netwerkgroep onderneemt, kosten echter geld. Door de inzet van veel vrijwilligers en giften in natura kunnen we de kosten meestal beperken tot: drukwerk, onderhoud website en het  geven van workshops. De kosten worden betaald uit giften van deelnemers, ambassadeurs, donateurs, sponsors en subsidieverstrekkers. Eens in het jaar legt het bestuur in het jaarverslag van de netwerkgroep financiële verantwoording af aan haar deelnemers en andere direct betrokkenen. Wanneer u voor de NWG actief bent en uw bedrijf vermeld wilt zien of wanneer u de NWG wilt ondersteunen of sponsoren, kunt u dit aangeven via dit contactformulier.

Inkomsten netwerkgroep uit giften en donaties

De netwerkgroep verkrijgt inkomsten uit:

Vrijwilligerswerk.  Doordat deelnemers en niet-deelnemers kosteloos werkzaamheden voor de netwerkgroep verrichten, workshops en lezingen leiden, blijven onze kosten laag.

Giften van leden. Hoewel wij geen contributie of verplichte bijdrage kennen, vragen wij bij lezingen en maandbijeenkomsten wel een vrijwillige bijdrage van onze deelnemers. Deze giften zijn in eerste instantie bedoeld om externe sprekers een presentje te kunnen geven voor hun inbreng. Wanneer er geld overblijft, wordt dat gebruikt voor pr-materiaal van de Bedrijven Contact Groep en andere kosten binnen de organisatie.

Giften van ambassadeurs (oud-deelnemers). Deelnemers van onze netwerkgroep die weer een betaalde baan krijgen, vragen wij om ambassadeur te worden. Vanuit hun netwerk zullen zij dan deelnemers van onze netwerkgroep op actuele (branche)informatie en vacatures attenderen. Ook hopen wij dat zij – om het vinden van werk te vieren – de netwerkgroep eenmalig financieel steunen. Wij suggereren daarbij een bedrag van 10 euro.

Sponsors. Zes sponsors kunnen voor een vast bedrag hun logo op onze website plaatsen. Dat logo komt dan op de homepagina en zij worden vermeld op de pagina Begunstigers. Desgewenst kan daar een link naar hun eigen website aan verbonden worden. Met deze inkomsten kunnen wij de website in de lucht houden.

Subsidies. Waar mogelijk – overeenkomstig onze uitgangspunten en doelstellingen – maken wij gebruik van subsidie. Op dit moment bestaat de belangrijkste subsidie uit het faciliteren van vergaderruimte in een gemeentelijk wijkcentrum. Gebruik hiervan gebeurt grotendeels onder eigen beheer.

Giften. Daarnaast staan wij natuurlijk altijd open voor giften van donateurs, die het werk van de Netwerkgroep45Plus Nijmegen een warm hart toedragen.

Tegenprestatie voor onze begunstigers

Sponsors, ambassadeurs en donateurs zijn welkom op lezingen en andere open activiteiten. Wilt u de activiteiten van onze Netwerkgroep met een (jaarlijkse) bijdrage ondersteunen, dan kunt u ons dat laten weten via dit contactformulier sponsor en begunstigers. Wij nemen dan graag contact met u op. Heeft u een algemene vraag aan de netwerkgroep of wilt u meer informatie, dan kunt u dat via dit contactformulier melden.

Bedrijven die de Netwerkgroep45plus Nijmegen steunen

Het Groeihuis over het sollicitatiegesprek (PowerPointPresentatie wordt gedownload)

Johan Visser van Overduurzaam over de ‘ridgeblead’ van Libra Energy International B.V. te Castricum.

Ambassadeurs

Ruimte voor lijst van oud-leden die als ambassadeur optreden (naam, branche van het netwerk van de ambassadeur, eventueel link naar het bedrijf).

 

 

 

Activiteiten van leden die de netwerkgroep mogelijk maken

@Honing: je eigen merk optimaal positioneren. http://athoning.nl/ 

Macroheck: specialist in kostenbewaking. U wilt goede informatie? Een projectadministratie? http://www.macroheck.nl/

Het Stokstaartje: vrolijke, interactieve voorleesbezoeken rondom prentenboeken voor peuters en kleuters in kinderfeestjes, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Kijk op www.hetstokstaartje.com

De Vlastuin Taiji en counselling, Krijn van der Velden Policestraat 30 6663HJ Nijmegen-Lent. http://www.devlastuin.nl/

Contactformulier voor het geval u als actief lid een link naar uw activiteiten vermeld wilt hebben.