BMW-overleg 14 oktober 2016, verslag

Aanwezig: Ingrid Swaneveld, Ton van den Bergh, Jet Nabuurs, Rob Hekker, Heleen Klaver

Besproken

 1. Nagesprek over het debat en mogelijke punten die daar zijn aangeroerd om verder te gaan. Ook enkele frustratie punten komen naar boven.
 2. Uitnodigingen voor de maandbijeenkomst en voor het volgende bmw-overleg
 3. Inhoud maandbijeenkomst oktober. (Dit punt is hieronder uitgewerkt)
 4. Afspraken

Bij punt 3 voorbereiding maandbijeenkomst

Wie organiseert de maandbijeenkomst? Er is geen groepje mensen die alles binnen de netwerkgroep overziet en taken delegeert. Onze individuele doelen zijn niet gericht op het neerzetten van een goede interne organisatie maar op het vinden van werk. De kracht van de NWG (zelf initiatief nemen) is ook haar zwakte (als niemand het oppakt, gebeurt er niks).

Onderwerpen voor de Maandbijeekomst (Ton biedt zich aan als dagvoorzitter).

* Debat. Vervolg op debatavond in Villa-Lux

Jet wil deze presentatie op de maandbijeenkomst wel leiden: filmpje van John de Wolf (Jeske stuurt filmpje, krijgen we dat toonbaar in de maandbijeenkomst en daarna via de website?), welke resultaten zien we, wat kunnen we ermee, wie pakt het op? Vijf resultaten.

 1. Aanbod Jan Willem de Rover: mensen die willen, kunnen meelopen met OSRN
 2. Wim Meulenberg vervolg bijeenkomst mag in de villa.
 3. Ace-netwerk (HRM netwerk: carrousel).
 4. Samenwerking met NWG en het lectoraat (wat kunnen zij doen?)
 5. Betere banenmarkt.
 6. NWG heeft zich laten zien aan gemeente en werkgevers: laten zien dat er actieve gemotiveerde werkzoekenden zijn.
 7. Met Ina Hol: wat kunnen wij als NWG groep doen, om mensen eerder te begeleiden.

* Bestuur: stand van zaken, stemming rond statuten en verslag daarvan voor de notaris.

* Invulling maandbijeenkomst november en december.

bij punt 4 Afspraken

 • Ton is dagvoorzitter maandbijeenkomst oktober
 • Rob regelt (zo mogelijk) de installatie, zodat het filmpje vertoont kan worden via de beamer
 • Jet leidt het deel van de maandbijeenkomst dat over het debat (en het vervolg daarvan) gaat
 • Rob regelt (zo mogelijk) een extra oproep in de weekbrief, voor de maandbijeenkomst van oktober.