Leden netwerkgroep

Leden van de Netwerkgroep45Plus Nijmegen zijn meestal ouder dan 45 en wonen in Nijmegen of omgeving. Zij hebben door opleiding of ervaring een HBO niveau en zijn actief op zoek naar betaald werk. Andere werkzoekenden (bijvoorbeeld jonger dan 45 jaar of geen HBO opleiding) en sympathisanten die onze werkwijze en doelstelling ondersteunen kunnen na overleg met het bestuur, lid worden van de netwerkgroep.

Van leden verwachten wij dat zij actief deelnemen aan één of meerdere basis-, werk- of marktgroepen die aansluiten bij hun interesses of doelstellingen. Wij gaan er vanuit dat die groepen vooral functioneren op basis van zelfregie. Leden brengen in die groepen hun kennis en vragen in. Zij staan open voor suggesties van andere leden en zijn bereid mee te denken over de vragen van de anderen. Kortom, wij verwachten actieve leden die vooral kijken naar wat ze wél kunnen. Volgens ons maken actieve positieve mensen meer kans op de arbeidsmarkt. Die actieve positieve houding kan en mag aangeleerd worden in de netwerkgroep.

In werkgroepen kunnen leden in hun zoektocht naar werk, vaardigheden die daarvoor nodig zijn, vergroten. Wanneer zij merken dat voor de specifieke vaardigheid of kennis geen werkgroep actief is, kunnen zij via Vraag- en aanbod op deze website aan andere leden vragen of die zo’n workshop, cursus of lezing kunnen geven.

Een apart soort werkgroep vormt de groepen die we nodig hebben om als netwerkorganisatie te kunnen functioneren: website en vergaderzalen beheren, maandbijeenkomsten en introductie bijeenkomsten organiseren. Onze netwerkrgoep blijft optimaal functioneren wanneer leden die groepen bemensen. Voor de leden kan het functioneren in die groepen een versterking van hun CV zijn.

Wanneer de zoektocht naar werk duidelijk in de richting van een bepaald arbeidsmarktsegment of product gaat, kan er aansluiting bij een specifieke marktgroep worden gezocht. In het verleden is het al meerdere keren voorgekomen dat een marktgroep resulteerde in het starten van een eigen bedrijf. De marktgroep “De Jonge Starters” bijvoorbeeld heeft al veel antwoorden op vragen, die je bij het starten van je eerste bedrijf of ZZP-schap tegenkomt, verzameld. En als groep zijn die antwoorden makkelijker te vinden dan in je eentje.

In de maandbijeenkomst (meestal laatste vrijdagmiddag van de maand) komen alle actieve leden bij elkaar. Leden kunnen dan hun presentaties voor een grotere groep oefenen. Daar stellen we elkaar op de hoogte van wat er in de eigen groep speelt en welke vragen tot struikelblokken leiden. Ook de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de zaken die de BCG (Bedrijven Contact groep) tegenkwam bij haar bezoeken aan bedrijven, kunnen aan de orde komen. De maandbijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkcafé. Op de maandbijeenkomst en tijdens het netwerkcafé kunnen leden actief oefenen in netwerken: hoe stel ik me voor, hoe maak ik contact met onbekenden? En wanneer u contact maakt met onze ambassadeurs kan dat ook nog een poort naar het netwerk van werkenden openen.

Agenda

In de agenda vindt u een overzicht van de activiteiten die door en/of voor de leden van de netwerkgroep georganiseerd worden. De meeste activiteiten vinden in Wijkcentrum Heseweide plaats.  Op de maandbijeenkomst zijn alle leden welkom, afmelden wordt op prijs gesteld. Voor andere bijeenkomsten dient u zich vaak van te voren bij de organiserende groep aan te melden. Voor meer informatie over de activiteiten, kunt u zich tot de betreffende basis-, werk- of marktgroep wenden.

Inloggen leden 

Leden verkrijgen na inschrijving een wachtwoord. Daarmee kunnen ze inloggen op het besloten deel van onze website. Op dat deel vinden zij o.a. vraag en aanbod van de leden, overzicht van alle basis-, markt- en werkgroepen met hun activiteiten en contactgegevens. Wanneer u toegang tot de website wilt en geen (werkend) wachtwoord heeft, kunt dat via dit contactformulier toegang website aanvragen.

Wanneer u vragen heeft kunt u die via contactformulieren digitaal stellen. De formulieren vindt u op de pagina Contact.