ledengroepen

 

Netwerken doen we samen

De Netwerkgroep kent verschillende vormen van groepen:

 


Basisgroepen ondersteunen de activiteiten van de Netwerkgroep. Zij beheren samen de website, en de ledenadministatie  en organiseren maand- en introductiebijeenkomsten. De Bedrijven Contact Groep (BCG) is een belangrijke groep voor de netwerkactiviteiten van de NWG. Voor leden kan het functioneren in deze groepen een versterking van hun cv zijn, voor de netwerkgroep zelf is dit een noodzakelijke voorwaarde voor het voorbestaan.

 

In marktgroepen onderzoeken deelnemers de mogelijkheden in een segment van de arbeidsmarkt, dat hun belangstelling heeft. Dit kan leiden tot het vinden van banen, het starten van een bedrijf of zzp-schap. Tijdens de startfase van eventuele commerciële activiteiten van de marktgroep, kan de netwerkgroep als uitvalsbasis en oefensituatie gebruikt worden. In de volgende fasen wordt in overleg met het bestuur de positie t.o.v. de netwerkgroep bepaald, met als doel dat de marktgroep uiteindelijk zelfstandig wordt.

 

De werkgroepen geven de individuele leden de kans om vaardigheden te verwerven of te vergroten. Voorbeelden van werkgroepen kunnen zijn pc-vaardigheden, sociale media, motivatiegroep, sollicitatievaardigheden. Zij geven een veilige oefensituatie voor de deelnemers.