kom naar ‘het festival van werk’

Onderstaand stuk is afkomstig van de PvdA, afdeling Nijmegen, en ingezonden door Cees Faber.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. WERK is voor de PvdA een belangrijk speerpunt. Daarom organiseert de PvdA. afdeling Nijmegen, ‘het festival van werk’.

Maar hoe staat het ervoor in de regio Rijk van Nijmegen? Het leek ons goed om dit thema eens extra aandacht te geven. Dit gaan we uitgebreid doen op het Festival van Werk op 10 februari 2018. Start om 11: 00 uur t/m 17:00 uur. Locatie Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, Nijmegen. Wil je gebruik maken van de eenvoudige lunch laat het ons weten. Mail naar bdevocht@gmail.comhet .  Er is voldoende parkeergelegenheid, maar niet oneindig.

Dagvoorzitter is Esther- Miriam Sent,. Hoofdgast is mw. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Ben Dankbaar, emeritus hoogleraar economie aan de RU. Verder zal Carol van Eert, vice voorzitter regio Arnhem Nijmegen en betrokken bij de economic board van de regio en John Kerstens oud 2e kamerlid PvdA voor de arbeidsmarkt een workshop leiden. Yasemin Cegerek en nog meer mensen van verschillende organisaties en gemeenten zijn ook uitgenodigd deel te nemen.

Het doel van het Kennisfestival is elkaar te informeren, nieuwe ideeën opdoen en met elkaar in discussie te gaan.

De PvdA in Nijmegen streeft naar een sterke economische regio tussen de Randstad en het Duitse achterland. Bewoners in deze regio hebben behoeften aan werkgelegenheid en aan werk waarmee zij zich kunnen voorzien van een inkomen met zekerheid op langere termijn. Hoe de regio zich ontwikkelt, hier is nog veel over te zeggen. Daarbij is de werking van de arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt.

Het doel is volledige werkgelegenheid; iedereen een inkomen waar die goed van kan leven. De arbeidsmarkt dient sociaal, duurzaam te zijn en het milieu niet te belasten. Is de huidige wetgeving voor werk niet achterhaald? Nu levert dat voor te veel bewoners onzekerheid op. Is er sprake van een verstoorde markt, wordt er misbruik gemaakt. Of hebben wij te maken met structurele veranderingen waar we het antwoord nog op moeten vinden? Hoe krijgen alle categorieën eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Wat is de huidige situatie en welke antwoorden moeten wij vinden voor de aansluiting van de beroepsopleidingen om aantrekkelijker te worden voor werkgevers. Dat bewoners die in de WW of Bijstand zitten actief en volledig geholpen worden om die uitkering te verlaten en duurzaam werk vinden. Dat de maak- en dienstverlenende sector groeit zodat lager geschoolde bewoners ook aan het werk komen. Dat werkgevers niet onnodig gebruik maken van flexcontracten. ZZP’ers een goed loon krijgt, zich kunnen verzekeren en een pensioen op kunnen bouwen. Medewerkers voldoende gekwalificeerd blijven voor een duurzamere arbeidsrelatie.

We hebben vier workshops gepland:

  1. Op weg naar een krachtige regionale economie

Het gaat daarbij niet alleen om de stad Nijmegen maar ook om de regio Rijk van Nijmegen.

Demografisch zit de regio in de lift. Steeds meer mensen kiezen voor vestiging in deze regio. Hoeveel moet deze regio economisch groeien om bewoners dicht bij hun woonomgeving van werk te voorzien?

Wat mogen we verwachten van een doorgroei van bestaande bedrijvigheid; van start ups zoals: Health Valley, Novio Tech Campus, Honig, projecten in de regio begeleid door de RABO bank. Welke invloed heeft het doortrekken van A15 op logistiek en economie in onze regio. Moeten we meer inzetten op de groei van de maakindustrie? Wat mogen wij verwachten van de circulaire economie? Moeten we de grenzen met Duitsland verlagen, dat gebied benaderen als een samenhangend geheel en de verbindingen sterker maken?

Is de samenwerking in de Economic Board van ondernemers, onderwijs en onderzoek, en de overheid krachtig genoeg om vaart te brengen in de gewenste groei?

  1. Vernieuwen, veranderen en uitbreiden bedrijvigheid

Welke veranderingen gaan plaats vinden in de economie en bedrijvigheid. Zijn deze ontwikkelingen gunstig voor werkgelegenheid. Hoe moet onze regio hierop inspelen om onze regionale economie krachtig, omvangrijk en stabiel te houden?

  • Circulaire en duurzame economie
  • Groei en bloei van sectoren
  • Over de grenzen heen: Rijnland betrekken bij onze regio
  • Invloed nieuwe technologie

Yasemin Cegerek deskundig in de circulaire economie zal hierover een toelichting geven.
Ben Dankbaar vernieuwing van productieorganisatie en producten/diensten
Wilco Veldhorst FNV over grensoverschrijdend werk
Joseph Gieterman Bestuurder gemeente Kleef werking Duitse arbeidsmarkt en ontwikkeling werkgelegenheid

  1. Werking arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt zijn nog te veel mensen die werk nodig hebben om zelfstandig in levensonderhoud te kunnen voorzien. UWV en gemeentelijke Werkbedrijven treden vaak op als begeleider en intermediair om deze mensen te laten slagen. Wij willen vooral ingaan op voorwaarden binnen de lokale of regionale arbeidsmarkt zodat een traject succesvol afgesloten kan worden. Daarbij kunnen ook opmerkingen gemaakt worden ten aanzien van het landelijk kader en wetgeving.

  1. Zelfwerkzaamheid

Bij deze workshop staat centraal de eigen inzet om kennis, vaardigheden en ervaring op te doen en vervolgens door te stromen naar een arbeidsplaats of de start van een bedrijfje dat voldoende loonvormend zal werken.
Een aanloop naar de arbeidsmarkt kan zijn: vrijwilligerswerk, maatjesproject, werkervaring, leerwerkprojecten, arbeidscoöperaties
Hoe wordt je ZZP’er? Hoe begin je een Start up?

Het programma van 10 februari ziet er als volgt uit:

10.30 – 11.15 uur             Inloop
11.15 – 11.30 uur             Inleiding door Esther -Mirjam Sent
11.30 – 12.00 uur             Over toekomst van werk door Ben Dankbaar
12.15 – 12.50 uur             Lunch opgeluisterd met muziek van Tamara Maria Tahalele
13.00 – 14.00 uur             Kansen voor de regio door Mariëtte Hamer
14.00 – 14.20 uur             Pauze
14.20 – 15.45 uur             Workshops
15.45 – 16.45 uur             Inventariseren van resultaten workshops
Vanaf 17.00 uur               Borrel

Hartelijke groet,

Bep de vocht (bestuurslid PvdA Nijmegen),
Henk Krijger (fractievolger PvdA)
Dolly Toonen (ondernemer en kandidaat gemeenteraad voor de PvdA).

 

 

chris Beckert

Ik ben vader van twee zoons. Vanaf 1987 woonachtig in Nijmegen.Gestudeerd aan de universiteit, richting psychologie aldaar.Later studie maatschappelijk werk.Daarna cursus programmeren voor websites (php) en databases en cursus voor barista.Ik maak graag koffie op locatie onder de naam chriskoffie.nl

Geplaatst in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*