Verslag 1e bijeenkomst BMW overleg april 2015

Op het eerste BMW-overleg waren 9 mensen aanwezig. Daarmee waren 15 groepen van onze netwerkgroep vertegenwoordigd. Er waren 5 afzeggingen. In de bijeenkomst werden doel en opzet van het BMW-overleg besproken en afgebakend. Alle vertegenwoordigers hebben in het kort verteld wat er binnen hun groep op dit moment speelt. Daarbij werden twee hot items besproken, namelijk de werkwijze van Salus2Talent en de indeling van de groepspagina’s op de website. Nog niet vertegenwoordigd en niet afgemeld: LinkedIn Thematisch, PC-gebruik, Wandelen, Sollicitatie-vaardigheden, Bezinning, Brainstormen, Mediadrome, Recreatie in de omgeving, Windturbines en Lokale energie. Verslag 1e BMW overleg april 2015

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 mei van 9.30- 11.00 op Heseweide.

Geplaatst in actueel