Minister Asscher in actie tegen verdringing op arbeidsmarkt

Vakbond FNV heeft de afgelopen maand honderden meldingen binnengekregen van mensen die een bijstandsuitkering krijgen en door hun gemeente verplicht worden tot een tegenprestatie. Dit levert tevens verdringing op de arbeidsmarkt op. Lager opgeleiden komen steeds moeilijker aan het werk omdat hun banen in-genomen worden door mensen met een uitkering of met een hogere opleiding.

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in gesprek met gemeenten over dit probleem. “Wat de intentie ook is, het kan niet de bedoeling zijn dat mensen werk doen wat een ander gewoon betaald doet. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeenten zelf, maar daar willen we graag bij helpen”.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met ,

UWV publiceert analyse arbeidsmarkt

UWV heeft vandaag een analyse van de arbeidsmarkt gepresenteerd. In de publicatie “Ont-wikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt” staat onder andere dat de uitzendbranche, de industrie en de technologie in de lift zitten. Banen in de bouw, de financiële sector en bij de overheid verdwijnen steeds meer.

Een paar sectoren nemen meer WW’ers op dan er instromen in de WW. Naast de uitzendsector zijn dat vervoer en opslag, de schoonmaak, het openbaar bestuur en zorg en welzijn. Daarnaast signaleert UWV de onder andere volgende trends:

  • De banengroei is gering
  • Minder vaste banen voor werknemers
  • De positie voor lager opgeleiden verslechtert snel
Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met , , ,

Gemeente Nijmegen wil proef met baangarantie voor werklozen

De Nijmeegse wethouder Tankir gaat in overleg met het Economisch Collectief Nijmegen, een samenwerkingsverband tussen de besturen van 5 grote werklocaties in Nijmegen. Het is de bedoeling dat tussen de 50 en 150 werklozen, die thans een uitkering hebben, aan de slag gaan. Het gaat om tijdelijke vacatures die werkgevers in Nijmegen en regio hebben. Mochten de kandidaten niet over voldoende capaciteiten beschikken dan kan het onderwijs daarbij helpen.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met ,

Elementenkaart toont wijzigingen Wet Werk en Inkomen

1 januari 2015 is een belangrijke datum voor onze sociale voorzieningen. Er gaat veel veranderen. Een van de grootste veranderingen betreft de Wet Werk en Inkomen. De kranten staan er vol van. Een bijstandsgerechtigde kan onder bepaalde voorwaarden een zogenaamde arbeidsinschakelende verplichting (“contraprestatie”) opgelegd krijgen. En de langdurigheidstoeslag wordt maatwerk.

Om alle wijzigingen voor gemeenten overzichtelijk te presenteren heeft de Argumentenfabriek een handzame elementenkaart geproduceerd. Die is via de website van WIGO4IT (We go for it) te downloaden. Op deze manier wil WIGO4IT de elektronische dienstverlening aan burgers vergroten. De Elementenkaart is dus ook handig voor burgers.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met

Discussie over tegenprestatie bijstand loopt veelal met sisser af

De meeste gemeenten zullen niet al te streng zijn met het invoeren van de zogenaamde “tegen-prestatie voor werkzoekenden”. Divosa, de vereniging van managers van Sociale Diensten, heeft daar onderzoek naar gedaan. 80 procent van de gemeenten laat bijstandsgerechtigden, want daar gaat het hier om, zelf een tegenprestatie bedenken. Mantelzorgers worden in principe vrijgesteld. Landelijk zijn er 434.000 bijstandsgerechtigden.

In onze regio zijn gemeentes nog steeds bezig met het opstellen van regels die per 1 januari 2015 gelden. De gemeente Heumen wil de tegenprestatie alleen verplicht stellen als het echt niet anders kan. In de praktijk verwacht men in Heumen geen grote problemen omdat veel inwoners met een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk doen.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met

Oudere generatie de dupe van verplicht ontslag 65-ers?

Volgens vakbond CNV zijn 55-plussers de dupe van nieuwe wetgeving omtrent verplicht ontslag op 65-jarige leeftijd. In de wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, die op 1 januari 2016 in gaat, wordt dat geregeld. Het goedkoper worden van 65-plussers kan de positie van werkende en werkzoekende 55-plussers verslechteren. Luister naar het geluidsfragment op de site van BNR.

Het effect van de maatregel kan zijn dat werkgevers 65-plussers langer in dienst houden. Een 55-plusser kan – als het effect inderdaad optreedt en aanhoudt – dus wel degelijk langer doorwerken. Vraag blijft of de werkzoekende 55-plusser “er nog wel tussen komt”.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met ,

Werkgelegenheid in de regio Nijmegen trekt weer aan

De afgelopen weken verschenen er berichten in de media dat de regionale bouwsector langzaam herstelt. De orderportefeuille in de bouw krijgt weer wat “schwung” en het aantal WW-uitkeringen in de bouw is in de regio Nijmegen afgenomen. In beperkte mate wordt er weer in kantoorgebouwen geïnvesteerd. Een voorbeeld is Kerkenbos in Nijmegen: ondernemingen kiezen steeds vaker voor een locatie met voldoende parkeergelegenheid en lage onderhoudskosten. Ze verhuizen dan van het prestigieuze maar dure en onpraktische centrum naar de rand van Nijmegen.

Deze investeringen en de bijbehorende toename van de werkgelegenheid is een van de oorzaken van de afname van het aantal WW-uitkeringen in deze sector. Ook in de zorgsector, het onderwijs en de uitzendbranche is sprake van een licht herstel. Het UWV waakt echter voor optimisme: het herstel is nog broos. En door bezuinigingen van de overheid stijgt de werkloosheid in deze regio dit kalenderjaar per saldo. Pas in 2015 wordt er voorzichtig herstel verwacht.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met , ,

Op zoek naar werk? Raadpleeg de regionale media!

Regionale (social) media zijn bij uitstek een informatiebron voor werkzoekenden. “Vroeger” voor vacatures, nu voor nieuws over bedrijven en instellingen. De Gelderlander brengt periodiek de bijlage “De Ondernemer” uit zodat je op de hoogte kunt zijn/blijven van bedrijven en instellingen die groeien. Neem eens via je netwerk of gewoon rechtstreeks contact op met degene die in deze bijlage aan het woord komt. Als ervaren netwerker vraag je natuurlijk niet meteen of er een vacature is. Je toont eerst interesse en vraagt dan bijvoorbeeld om eens bij te mogen praten over ont-wikkelingen in de branche of in het bedrijf zelf.

Onlangs stonden deze twee bedrijven positief in het regionale nieuws. Novio Tech Campus, een van de ondertekenaars van ons Manifest Netwerkgroep45plus Nijmegen, gaat uitbreiden. En “Van Cranenbroek” heeft plannen om in Beuningen een nieuwe vestiging te openen. In het interview staat dat ze 100 arbeidsplaatsen willen creëren.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met ,

Manifest Netwerkgroep45plus Nijmegen: update

Onze netwerkgroep werkt al enige tijd met een zogenaamd Manifest. Het Manifest is een oproep aan alle marktpartijen de doelstelling van onze Netwerkgroep45plus Nijmegen te ondersteunen en mede vorm te geven. Zie voor uitgebreide informatie de pagina voor werkgevers. Onlangs is er een update verschenen in een fraaie lay out. Het pdf bestand van het Manifest Netwerkgroep45plus Nijmegen opent in een nieuw tabblad.

Geplaatst in actueel, Geen categorie Getagd met

nieuwsbrief

Archief