minder(3x) woorden op 30 juni?

Beste medeleden van Netwerkgroep45plus,

Op 30 juni houden wij de laatste maandbijeenkomst van de NWG45plus.
We willen dit in een ontspannen sfeer doen, met een aangepast programma
en een aangepaste tijd. Het hele programma duurt van 14.30 tot 18.00 uur.
Vanaf 15.30 tot 16.30 uur willen we een muzikaal-creatief uur inplannen.

We zoeken hiervoor enkele creatieve, muzikale leden. Ben jij in staat en bereid om aan dit gedeelte van het programma een bijdrage te geven?
Als je in plaats van jezelf een familielid of vriend of kennis hiervoor weet te interesseren, is dat ook zeer welkom.

Wil je ons zo spoedig mogelijk via  info@netwerkgroep45plus.nl  laten weten of je hieraan wil bijdragen?

Groet,

Dick, Mark, Con, Ton

 

Geplaatst in Geen categorie

present.Stadscamping Nijmegen

Inline afbeelding 1

Op het provinciaal jaarcongres ‘Gelderland ziet ruimte’ van 7 juni a.s. houden Cees van Diemen en Harre van der Maat, beiden van BRN Projecten, hun presentatie: Stadscamping Nijmegen, van overheidsplanning naar organische planning’.

Hun ‘TED Talk’ – staat voor Technologie, Entertainment en Design – beschrijft in vogelvlucht de geschiedenis van de ruimtelijke ordening. Van Hollandse plan-economie waarin overheid, projectontwikkelaars en banken aan zet zijn, tot de organische planning waar niet geld en macht centraal staan, maar de wens van de ruimtegebruiker. In die nieuwe planning is er naast wonen en werken tijd en ruimte om na te denken over de circulaire economie, het milieu, sociale struc-turen en nieuwe verdienmodellen. Samenwerken, vertrouwen, ambitie, geloof en co-design zijn het adagium.

Sprekers Harre van der Maat en Cees van Diemen nemen u mee in het verhaal van Stadscamping Nijmegen. De stadscamping is een biotoop waar wonen, werken, ontmoeten en genieten samenkomen. Op de camping is veel te doen in de recreatieve en ambachtelijke sfeer en op het gebied van ken-nis, kunst cultuur en filosofie. De activiteiten zijn ‘smart’ en toekomstgericht. Zo ontstaat een inspirerende omgeving waarin bewoners de koers bepalen.     De stadscamping is tijdelijk: na vijf jaar vertrekt ze weer. Wat achterblijft is een open structuur van kennisdeling en verbinding.

Enkele items:
* bottom up
* klimaatneutraal
* artefact als verzamelaar, opslag en distributeur van energie
* nieuwe vormen van werken en ondernemen (core business BRN)
* nieuwe vormen van samenleven
* maatschappelijk/sociaal kapitaal boven consumptie (prosumer)

Aanmelden voor hun presentatieblok: 18.00-18.15 uur  via deze link.

Geplaatst in Geen categorie

Home Instead Nijmegen

Xandra Cartens meldt een vacature bij Home Instead Nijmegen.

Home Instead zoekt ter vervanging wegens zwangerschapsverlof in september een planner voor 4 maanden

Voor meer informatie: http://www.homeinstead.nl/vestigingen/nijmegen/bij-ons-werken/

Geplaatst in Archief

verslag maandbijeenkomst mei

“Zelf regie, zelf verantwoordelijk, zelf standig”. Even wat kreten uit de discussie over zelfregie als werkzoekende. Herman verzorgde 19 mei 2017 een presen-tatie over zijn winnend eHealth idee 2017 van zorginstelling Pluryn. Hij is daar een paar jaar actief als maatje/vrijwilliger en was er een paar jaar assistent vrij-willigerscoördinator. Ook dat was een vrijwilligersbaan.

Op een onbewaakt ogenblik besloot hij deel te nemen aan een interne competi-tie en een paar maanden later was hij medepresentator van het prototype van een winnend ontwerp. Een zogenaamde zelfregie app en andere hulpmiddelen om de zelfregie van bewoners, deelnemers, leerlingen en cliënten van Pluryn te bevorderen.

Iedere aanwezige kreeg van Herman een diepte-investeringcadeau: een wel-komstkaart van Pluryn en een tube verf. “Durf elkaar te verrassen” is zijn motto en die cadeautjes sloten daarbij aan. Ter plekke bedacht iemand de kleuren te mengen. “Doe er mee wat je wilt” vulde Herman aan: “het is jouw feestje!”.

Herman had nog een cadeau meegebracht. Na zijn (PowerPoint)presentatie “Durf elkaar te verrassen – zoektocht naar meer zelfregie” mochten de aanwe-zigen hun energie en creativiteit inzetten om de presentatie te herhalen. Met dezelfde sheets, plaatjes, termen en slogans maar (ja, maar!) dan vanuit het perspectief van een werkzoekende/deelnemers van de Nwg45plus.

Dat leverde, na een stroef begin, een breed scala aan tips, suggesties, kritiek en hartenkreten op:

Vrijwilligerswerk om te onderzoeken of je ander passend werk kunt vinden of om goedkoop ar-beidskrachten te vervangen.

De UWV als boeman en als sparringpartner voor het starten van een onderneming.

Het loslaten en behouden van je wensen/eisen naarmate de einddatum van jouw uitkering dich-terbij komt.

Omscholing als kans en omscholing als valse hoop vanwege gebrek aan ervaring nadat je bent                                                omgeschoold.

Noem termen als ‘zelfregie’ en ‘leefbaarheid’ in een subsidie-aanvraag en het geld stroomt binnen.

Ben je geïnteresseerd in zelfregie voor werkzoekenden?

Bezoek dan deze site:  http://blog.sbo.nl/overheid/zelfregie-en-eigen-kracht-een-harde-beweging-een-beweging-vanuit-het-hart/

Ben je heel erg geïnteresseerd in zelfregie voor werkzoekenden?

Steek dan nog meer energie in onze Netwerkgroep45plus. Deel jouw ervaringen en tips, start een werkgroep, ga met elkaar een avontuur aan.

Ben je geïnteresseerd in het winnend idee van Herman?

Lees dan dit Twitterbericht: https://twitter.com/FollowSanneke/status/865509693615095809

Bekijk het filmpje   https://youtu.be/ipj-u-DzI04

Stuur een mail naar   zelfregieapp@outlook.com

 

Geplaatst in Geen categorie

loopbaanadvies in zorg/welzijn

Lees verder:  Sterk-in-je-werk: homepage .

Tip van Shahien, dank !

Geplaatst in Geen categorie

LinkedIn-deskundige in de zaal?

Voor onze netwerkgroep stopt Silvester Leenders per 5 juli als LinkedIn-coach en eigenaar/beheerder van de LinkedIn-community. Bij deze een oproep voor een nieuwe LinkedIn-deskundige om deze taken over te nemen, dokters hebben we genoeg.

Geplaatst in Archief

nieuwsbrief

Archief